|  Nerja fastighetsmäklare  |  Nerja  |  Sänkta priser pa bostäder  |
Hemsida Till salu Hyra Semester hyra Nyproduktion Erbjudanden Tjänster Om oss Kontakta

Gör Köpet Enkelt
Att köpar en fastighet i Spanien
Pool Terass
Trädgård Garage
Hiss Förråd
Pris:
-
Badrum: -
Sovrum: -
Boyta: -
 

Jag vill sälja / hyra
ut min fastighet

Ta del av vårt nyhetsbrev
 
   Gör Köpet Enkelt Skicka till en vän   tryck ut   

 Gör köpet enkelt

 
Skriv ut detta avsnitt!

Det som följer är av stor betydelse för dig.


- Kontantinsatsen
- Äganderättsbevis
- Lagfart
- Fullmakt
- Övertagande
- NIE nummer
- Skattedeklaration
- Fastighetsskatt
- Att skriva ett testamente
- Att bli resident

Äntligen har du hittat det hem som du vill köpa. Du och säljaren är överens om priset och du vill nu gå vidare med det faktiska köpet. Så här fungerar det.


SÄKRA FASTIGHETEN (kontantinsatsen)

Fastigheten är säkrad för dig och borttagen från marknaden först efter att en 10-20% delbetalning av köpeskillingen har inbetalats.
Om du, medan du befinner dig i Spanien, inte är i stånd att göra en fullständig delbetalning ,en reserv insättning på minst 3.000 euro är godtagbar. (Vanligaste kreditkorten accepteras). Resterande belopp för att täcka hela delbetalningen skall överföras inom 5 arbetsdagar efter att du återvänt till ditt hemland.KONTRAKTET (lagfart)
      
När hela delbetalningen görs undertecknas köpeavtalet. Däri anges de båda parterna, villkoren för köp/försäljning och datum för fullbordan av köpet bestäms.        


FULLMAKT
               
I vårt snabbt föränderliga samhälle, föredrar ofta köpare/säljare att använda fullmakt. Detta är ett mycket bekvämt sätt att göra transaktionen eftersom den berörda parten inte behöver vara i Spanien vid fullbordan av köpet.  
 
Om fullmakten skrivs  i Spanien måste den undertecknas och bevittnas av en notarius publicus. Om fullmakten skrivs utanför Spanien måste den också undertecknas och bevittnas av notarius publicus, och för att det skall vara laglig i Spanien måste den dessutom ha en “APOSTILL” av en tredje part.
Center Estate Agents agerar ofta  med en fullmakt som ombud för köparens/säljarens räkning.
Ta reda på hur det fungerar.Äganderättsbevis.

Alla köp/säljkontrakt är beroende av att fastigheten vid undertecknandet hos notarien är registrerat och inskrivet hos länsstyrelesen. Om av någon anledning säljaren inte kan producera ovanstående handling ogiltigförklaras kontraktet och deponeringen återbetalas till köparen. Artikel 175 i Notarieakten  kräver att länsstyrelsen faxar ett utdrag till notarius publicus den dag köpet/ försäljningen äger rum. Notarien har lagstadgad skyldighet att informera köparen om huruvida äganderättsbeviset är registrerat.


Notarien
   
Han är ansvarig för att skriva ut överlåtelsehandling och lagfart “escritura”. Han kommer att läsa handlingarna för dig eller din företrädare och för säljaren eller dennes företrädare. Han kommer att bevittna undertecknandet av båda parter och  kommer själv att underteckna överlåtelsehandlingen.UTBETALNING


Slutbetalning på fastigheten sker samtidigt vid undertecknandet av kontraktet. Om du överför pengar från din bank till Spanien se till att du gör detta minst 14 dagar före köpet och informera alltid  Center Estate Agents  om att pengarna har inkommit pa ditt spanska konto.

UNDERTECKNANDE AV LAGFART
 
Lagfarten är alltid undertecknad och bevittnad av notarius publicus. I det ögonblick du och säljaren undertecknar lagfarten “escrituran”,är fastigheten lagligen din.

INNEHAV

Vanligtvis överlämnas fastighet och nycklar till dig på notarius publicus kontor, efter att lagfarten har undertecknats och köpeskillingen har erlagts. 

BETALT TILL DAGS DATO 

Innan undertecknandet av lagfarten kontrolleras av Center Estate Agents att alla räkningar, såsom elektricitet, vatten, fastighetsskatt, föreningsavgift etc. är betalda till dags dato.

ENGǺNGSAVGIFTER OCH KOSTNADER

Som den nya ägaren av fastigheten har du 30 dagar på dig att betala vissa skatter och avgifter, som uppgår till cirka 10% av det deklarerade värdet som står på lagfarten. Dessa engångsavgifter och kostnader är:

  a) Fastighetens registreringsavgift.
Denna avgift är för registrering av överlåtelsen av fastigheten i ditt namn hos länsstyrelesen.

b) Notarie avgifter.
De avgifter som notarien tar för att ha förberett och bevittnat undertecknandet av lagfarten.

c) Överföringsskatt
Överlåtelseskatten är tillämpad på alla fastighetstransaktioner. Det är 7% av det deklarerade värdet på lagfarten.
 
d) Rådgivarens avgifter
Rådgivaren är den person som har hjälpt dig med fastighets- transaktionen.
Han kan vara en advokat, en revisor eller en auktoriserad fastighetsmäklare. Såvida inget annat är bestämt , kommer Center Estate Agents  att fungera som rådgivare och utföra fastighetstransaktionen för köparens räkning.
Alla ovan nämnda skatter och avgifter måste betalas innan fastigheten kan registreras i ditt namn hos länsstyrelsen. Betalning ska ske inom 30 dagar för att undvika dyra straffavgifter.
 
e) Plus Valia
Skatten gäller ökningen av värdet på marken. Den beräknas och tillämpas av den lokala kommunen beroende på ökningen av värdet på marken mellan nuvarande och tidigare försäljning. Värdet och storleken på byggnaden påverkar inte denna skatt. Det är en engångskostnad och den betalas separat från de ovan nämnda kostnaderna och avgifterna.Denna skatt betalas vanligtvis av säljaren .

f) Förmögenhetsskatt (Formulär 211)
Denna skatt skall betalas av säljaren. Men enl. lagen så ska köparen vidhålla 3% av det taxerade värdet för att sedan betala in det i säljarens namn.

Månatliga och årliga avgifter och kostnader
När fastigheten är din kommer alla service tjänster att överföras till ditt namn och du måste uppfylla särskilda månatliga och årliga kostnader. Direkt bank autogiro kan ordnas för alla betalningar.

MÅNADSVIS
Elektricitet
Vatten
Telefon (frivilligt)

ÅRSVIS
Fastighetsskatt (IBI)
Föreningsavgift
Personlig inkomst-och förmögenhetsskatt
Husförsäkring
Fastighetsförvaltning (frivilligt)


NIE-NUMMER

Det är din skyldighet att skaffa dig ett NIE-nummer.Det fungerar som ditt personliga ID-nummer, det krävs vid undertecknandet av lagfarten, och vid kontakter med skattemyndigheten, banker, etc.


SKATTEDEKLARATIONER

Varje fastighetsägare i Spanien är enligt lag skyldig att lämna in en skattedeklaration varje år. Oavsett om du äger din bostad ensam eller tillsammans med andra  så måste varje fastighetsägare vars namn förekommer på lagfarten "escrituran" lämna in en skattedeklaration.
Om du äger en fastighet skall formulär 214  fyllas i och lämnas in till skattemyndigheten före den 31 december varje år.
Om du äger mer än en fastighet måste du fylla i formulär 714 och 210. Tidsfristen är 21 juli varje år.EGENDOMSSKATTER

Räkningen för fastighetsskatten skickas ut varje augusti. Sista dag för betalning är oftast på eller omkring den 10 september samma år. Underlåtenhet att betala i tid leder till ett automatisk 20% påslag.  Precis som i Sverige,om skatten inte betalas kan till slut huset säljas pa executiv auktion.


SKRIVA ETT TESTAMENTE

Även om det inte är ett rättsligt krav att du har ett testamente i Spanien, så kan det spara massor av tid, pengar och bekymmer för de efterlevande.
Utan ett spanskt testamente gäller  arvsrätten i ditt hemland. Denna process innebär dyra översättningar från ditt lands språk till spanska, engagemang från din ambassad i Spanien eller den spanska ambassaden i ditt land och skattemyndigheterna i ditt land ... etc.
Ett besök hos notarien är allt som krävs för att skriva ett spanskt testamente, som i klartext anger hur du vill förfoga över tillgångar som finns i Spanien. Skjut inte upp det. Ta kontakt med oss idag.BLI RESIDENT I SPANIEN

Om du vill bli resident i Spanien och är EU-medborgare så är det ett enkelt och billigt förfarande.
Rådgör med oss först. 
Nya byggnader.
Reparationer och renoveringar i ditt hem

Center Estate Agents har ett eget byggföretag.
Du far en ordentlig kostadsberäkning.

 

 

Kontakta oss först.

(Obs:  Om du har frågor eller önskemål eller vet vad typ av fastighet du söker, gå direkt till “Kontakta oss” .)


  Mina sparade fastigheter

Ni har inga sparade fastigheter.

  Fastigheter Ni tittat på nyligen


 

Nerja fastigheter

Nerja villor till salu
Nerja lägenheter till salu
Nerja radhus att hyra
Barer och restauranger i Nerja

Fastigheter i omgivningarna

Lägenheter och villor i Torrox
Frigiliana fastigheter
La Herradura fastigheter
Almuñecar fastigheter

Information om Nerja (Spanien)

Nerja väder

Nerja Center fastighetsmäklare

Om oss
Jag vill sälja/hyra ut min fastighet


Senaste erbjudanden och nyheter

Senaste erbjudanden
The Millionaires club - mest exklusiva erbjudanden
Follow us on Twitter  

 

 
Nerja Fastighetsmäklare | info@nerjacenter.com | (+34) 952 522 725
 
    Upphovsrätt | Avskildhet | Hjälp | Länkar | Privacy policy